You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Expressa Utbildningscenter AB - Intyg

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare och revideras regelbundet. Datum på intyget anger då senaste revision godkändes.

För vart och ett av de ingående kvalitetskriterierna skall medlemsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.

Underlaget bedöms av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd som därefter ger rekommendation till Utbildnings­företagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas. Auktorisationsnämnden ansvarar även för uppföljande revision, tillsyn och granskningar av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven.

Det här intyget genererades med TRUE's mjukvara, och skyddas i blockchain.

 

Ladda ner & Skriv ut Intyg